Eğitim
Giriş Tarihi : 22-12-2021 22:32   Güncelleme : 22-12-2021 22:32

‘Akademi Tartışıyor’da Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Aşiretçilik Ele Alındı

‘Akademi Tartışıyor’da Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Aşiretçilik Ele Alındı

‘Akademi Tartışıyor’da Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Aşiretçilik Ele Alındı

Üniversitemizde bilimin farklı konularının ele alındığı on beş günde bir salı günleri düzenlenen “Akademi Tartışıyor” programının bu haftaki konukları, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mahmut Kaya ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Vahap Uluç oldu.

Üniversitemizde bilimin farklı konularının ele alındığı on beş günde bir salı günleri düzenlenen “Akademi Tartışıyor” programının bu haftaki konukları, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mahmut Kaya ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Vahap Uluç oldu.

Moderatörlüğünü İlahiyat Fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çakmak’ın yaptığı “Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Aşiret” paneline, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Demir, İİBF Dekanımız Prof. Dr. Abdullah Çelik, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü İlahiyat Fakültemiz Dr.

Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Demir, İİBF Dekanımız Prof. Dr. Abdullah Çelik, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan programın ilk sunumunu Dr. Öğr. Üyesi Vahap Uluç gerçekleştirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan programın ilk sunumunu Dr. Öğr. Üyesi Vahap Uluç gerçekleştirdi.

 Sunumunda, aşiret kavramı, aşiret yapısı ve bu yapıda ortaya çıkan çözülme sürecini anlatarak, aşiretlerin bin yıllardır bu coğrafyada varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Öğr Üyesi Vahap Uluç, aşiret örgütlenmesinin bir askeri birliğin altlık-üstlük ilişkisine benzeyen katmanlardan oluşan bir hiyerarşiye dayandığını ifade etti.

 Sunumunda, aşiret kavramı, aşiret yapısı ve bu yapıda ortaya çıkan çözülme sürecini anlatarak, aşiretlerin bin yıllardır bu coğrafyada varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Öğr Üyesi Vahap Uluç, aşiret örgütlenmesinin bir askeri birliğin altlık-üstlük ilişkisine benzeyen katmanlardan oluşan bir hiyerarşiye dayandığını ifade etti.

Öğr. Üyesi Vahap Uluç’un sunumundan sonra Doç. Dr. Mahmut Kaya sunumunu gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Vahap Uluç’un sunumundan sonra Doç. Dr. Mahmut Kaya sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmasında, aşiretin modernleşme süreçlerine bağlı olarak yaşadığı değişim ve dönüşümü anlatan Doç. Dr. Mahmut Kaya, 2000’li yıllardan itibaren sivil toplum ve dernekleşme alanındaki yasal mevzuat ve politik ortamın görece değişmesine bağlı olarak başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere birçok yerde aile ve aşiret derneklerinin kurulduğuna işaret etti.

Konuşmasında, aşiretin modernleşme süreçlerine bağlı olarak yaşadığı değişim ve dönüşümü anlatan Doç. Dr. Mahmut Kaya, 2000’li yıllardan itibaren sivil toplum ve dernekleşme alanındaki yasal mevzuat ve politik ortamın görece değişmesine bağlı olarak başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere birçok yerde aile ve aşiret derneklerinin kurulduğuna işaret etti.

Söz konusu derneklerin aşiret mensuplarının kentsel hayata uyumunu kolaylaştırdığını, diğer yandan aracı rol, tampon kurum, patronaj ve himayecilik gibi fonksiyonlara da zemin hazırladığını söyledi.

Dr. Kaya, bu bağlamda derneklerin bir kısmının modernleşme süreçlerine uyum konusunda kolaylaştırıcı fonksiyonlar icra ederken bir kısım derneklerin ise aşiret örfünün, yaşam tarzının şehirde yeniden üretilmesine destek olduğunun altını çizdi. Bunun sonucu olarak dernekler aracılığıyla yeniden aşiretleşme ve modernleşme temayüllerinin arttığına dikkat çekti.  

Söz konusu derneklerin aşiret mensuplarının kentsel hayata uyumunu kolaylaştırdığını, diğer yandan aracı rol, tampon kurum, patronaj ve himayecilik gibi fonksiyonlara da zemin hazırladığını söyledi. Doç. Dr. Kaya, bu bağlamda derneklerin bir kısmının modernleşme süreçlerine uyum konusunda kolaylaştırıcı fonksiyonlar icra ederken bir kısım derneklerin ise aşiret örfünün, yaşam tarzının şehirde yeniden üretilmesine destek olduğunun altını çizdi. Bunun sonucu olarak dernekler aracılığıyla yeniden aşiretleşme ve modernleşme temayüllerinin arttığına dikkat çekti.  

Program, dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Program, dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Program, dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

.