Ekonomi
Giriş Tarihi : 04-10-2021 19:15   Güncelleme : 04-10-2021 19:15

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYININ İKİNCİSİ İLİMİZDE YAPILDI

​ Açılışını Sayın Bakanımız Dr

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYININ İKİNCİSİ İLİMİZDE YAPILDI

Açılışını Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin İzmir’de yapmış olduğu, “Değişen İklim Dönüşen Tarım” temalı İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayları serisinin 2’ncisi Şanlıurfa ilimizde düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüzün, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği Çalıştaya, Şanlıurfa İl Vali Yardımcısı Sayın Metin Esen, Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün, Harran Üniversitesi Rektörü Sayın  Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden katılımcılar, STK’lar ile Bakanlığımızın ilgili birimlerinden (Orman, Meteoroloji, DSİ Bölge Müdürlükleri) temsilciler, Harran Üniversitemizden akademisyenler ve FAO temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programında konuşan Şanlıurfa İl Vali Yardımcısı Sayın Metin Esen, bu çalıştayın Şanlıurfa ilinde yapılması, Türkiye’nin doğu illerinden 40 ilini burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, bu değerli çalıştayın düzenlenmesi nedeniyle de, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerini ifade ederek; iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu son yıllarda, bu yeni durumun kendini kuraklık, taşkın olarak gösterdiğini, çalıştayın değerli çıktılarının olacağını ve yapılmasında faydalı olacağını dile getirerek, kendilerinin de Valilik olarak konuya tam destek vereceklerini belirttiler.

Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün ise yapmış olduğu konuşmada, bu faktörlerdeki dengesizlik ve olağan dışı değişimler toplumların ve devletlerin refahı, ekonomisi, varlığı ve geleceği üzerinde belirleyici olabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Tarihte; ekonomik buhranlar, doğal afetler ve savaşlara bağlı işgücü kayıplarının; tarımsal üretimi aksatarak toplumların kaderlerinde acı değişimlere sebep olduğu birçok örnek mevcuttur.

20 yy’ın sonlarına doğru ise, dünyamız bu anlamda daha farklı ve daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da dengeleri ve dinamikleri tehdit etmekte, değişime zorlamaktadır. Sıcaklık artışına bağlı olarak, su ve toprak kaynak potansiyelleri değişmekte; tarımsal üretim kuşakları kuzeye doğru kaymaktadır. Özellikle doğal kaynaklar üzerinde oluşan bu tehditler, işgücü ve sermaye faktörlerine de yansıyarak, tarımsal üretimi riske sokmaktadır. Yapılan araştırmalar ve projeksiyonlar ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasındaki ülkelerin, bu riskle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafya gereği, etkilerini son yıllarda hissetmeye başladığımız ve daha da hissedeceğimiz iklim değişikliği karşısında, ülke gıda güvenliğimizin geleceği için tarım sektörümüzde yeni planlamalar, yeni strateji ve tedbirler kaçınılmazdır.

Bu bölge özelinde bu kadim topraklar, yüzyıllardır tarımın ve medeniyetlerin şekillenmesine vesile oldu. Şimdi ise etkilerini her geçen gün fazlasıyla hissettiğimiz küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında bu toprakların tarih boyunca esirgemediği cömertliğini, bereketini, korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız için atmamız gereken adımlar var.

Sulamaya açılan bu alanlar da suyun etkin kullanımını sağlamak amacıyla tarla içi basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği ve faiz indirimli kredi destekleri artırılmış, toplamda 1,24 milyon hektar alanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi sağlanmıştır.

İklim değişikliğine karşı belirlenen stratejiler, ortaya konan planlamalar ancak bu şekilde hedefini bulacaktır, başarılı olacaktır. Dolayısı ile hep beraber yürüteceğimiz bu süreci başarılı kılmak adına bu çalıştayları düzenliyoruz. Çalıştayımızın İlk’ini 15-17 Eylülde Sayın Bakanımızın Katılımı ile İzmir de yaptık. Bugün İkincisini yapacağımız “İklim Değişikliği Ve Tarım Çalıştayı”nın, inşallah 3. son, final çalıştayını Ankara’da 81 ilimizin katılımı ile gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın  Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ise yapmış olduğu konuşmada, Çalıştay konusu olan iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu, tarım sektörünü etkilediğini, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum ve olumsuz etkilerini en aza indirecek çalışmalar yapılması gerektiğini, suyun tasarruflu kullanımı ile sulama sistemlerini modernize edilmesi gerektiğini, Harran Üniversitesi’nin Tarım ve Orman  Bakanlığı ile bu konularda işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

İl Müdürümüz Sayın Dr.

Önceleri belki sadece televizyonlarda tartışma programlarında takip ettiğimiz bu konu, son yıllarda hızlı bir şekilde kaydettiği artış ile bugün tamamen gündemimize oturmuş durumdadır. Böylesine önemli bir konuda Genel Müdürlüğümüzün organizasyonu ile gerçekleştirilen çalıştayımız elbette ki konusu açısından büyük önem arz etmekle birlikte çalıştayın ilimizde gerçekleştirilmesi de ayrıyeten tarımsal üretim açısından hayati değerdedir.” dedi. Şanlıurfa’nın tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretim değeri açısından önemini sayısal veriler ile belirterek sözüne devam eden İl Müdürümüz, çalıştayın ülkemize ve milletimize çıktıları açısından büyük fayda sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Üç gün süreyle devam eden çalıştay programımızda; İklim değişikliğinin ekosistem üzerine etkilerinin neler olduğu ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak üzere ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

 

.