Ekonomi
Giriş Tarihi : 06-09-2021 15:15   Güncelleme : 06-09-2021 15:15

TARIM GÜNDEM TV CANLI YAYINDA İL MÜDÜRÜMÜZ DR. MURAT ÇAKMAKLI İLİMİZLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım Gündem Tv canlı yayın konuğu olarak İl Müdürümüz Dr

TARIM GÜNDEM TV CANLI YAYINDA İL MÜDÜRÜMÜZ DR. MURAT ÇAKMAKLI İLİMİZLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım Gündem Tv canlı yayın konuğu olarak İl Müdürümüz Dr. Murat ÇAKMAKLI Şanlıurfa hakkında bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu. Canlı yapılan röportajda söz alan Dr. Murat ÇAKMAKLI;

“Şanlıurfa, hakikaten tarım anlamında ülkemizde bölgesinde öne çıkan en önemli tarımsal şehrimizdir. Muhteşem bir tarımsal potansiyele sahip bir şehirden bahsediyoruz. Şanlıurfa’nın  10,5 milyon dekarlık bir tarımsal alanı var, Çayır Mera alanı olarak  3,65 milyon dekarlık bir alanımız var. Türkiye’de toplam tarım alanının yüzde 4,5 ine sahip, Konya ve Ankara’dan sonra 3. sırada olan bir ilden bahsediyoruz. Tabii yine GAP’ın en önemli ili olan Şanlıurfa’mızda önemli bir sulanan alandan bahsetmemiz lazım. Yaklaşık 4 milyon dekarlık bir alan sulanıyor. Tabii potansiyel olarak 7.6 milyon dekarlık bir alanın sulanabilirliği 5 milyon dekarlık bir alanın üzerinde de ekonomik olarak sulanabilirliğinin söz konusu olduğu bir ildir Şanlıurfa. Yine bitkisel üretimde 58 binin üzerinde kayıtlı çiftçimizin olduğu, hayvansal üretimi de dikkate alırsak 100 binin üzerinde üretici potansiyelinin olduğu bir ildir.

Ülkemizde bakanlığımız nezdinde sahip olduğu tarımsal potansiyeli yansıtmak açısından yaklaşık 1.62 milyar TL destekleme ödendi.

Bu anlamda 2006’dan 2021 yılları arasında 296 gerçek ve tüzel kişiye 132.8 milyonluk bir destekleme ödemesi yapılmış, yine tarımsal sulama potansiyeli itibariyle de basınçlı sulama sistemleri kapsamında 2698 kişiye 52 milyonun üzerinde destekleme ödendi. Bu yıl itibariyle 1147 kişinin hibe almaya hak kazanmış olduğu, sadece bu yıl 46 milyon TL üzerinde daha önceki yılların toplamına yakın tasarruflu sulama sistemleri konusunda bakanlığımızca değerlendirildiği ve planlandığını ayrıca belirtmek isterim.

Tabii sadece bitkisel üretim anlamında değil aynı zamanda hayvancılık açısından da öne çıkan bir il Şanlıurfa büyükbaş hayvan olarak 344 bin büyükbaş hayvan, 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. Küçükbaş hayvan varlığı olarak Türkiye’de 3. Sıradayız. Hayvancılık anlamında diğer bir yönümüz de Arap atı yetiştiriciliği ki ülkemizdeki Arap atı yetiştiriciliği yüzde 65’i Şanlıurfa’dadır. Ayrıca Fırat Nehri’nin bulunduğu ve baraj gölü havzamız ile Su Ürünleri yetiştiriciliği açısından da öne çıkan bir iliz. 7000 tonun üzerinde yıllık alabalık üretimi ile  Türkiye’de 3.

Geçen yıl itibariyle DSİ tarafından il müdürlüğümüze devredilmiş olan bir balık üretim tesisimiz de söz konusu. Bu üretim tesisimizde de devrinin ilk yılında 17 milyonun üzerinde bir balık üretiminde gerçekleştiği ve önümüzdeki hafta da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzle hasatının yapılacağı ve aynı zamanda da 16 ile yetiştirilen yavru balıklarımızın ulaştırılması da söz konusu. 

Şanlıurfa’nın tarımsal potansiyeli deyince o kadar çok konu, o kadar çok detay var ki ben sadece öne çıkan konuları özetlemeye çalıştım.” dedi. 

“Elbette ilimizde sulu tarım ürünleri ile birlikte geniş bir ürün çeşitliliği mevcuttur. Bunun içerisinde pamuk üretimi, buğday üretimi, arpa, mercimek ve dane mısır öne çıkan ürünler olarak bahsedebiliriz. Bunu da özellikle belirtmek isterim 2020 yılı itibariyle pamuk üretimimiz ülkemizin pamuk üretiminin %32’sini karşılamıştır. Geçen yıl pamuk üretimi düşmüş olmasına rağmen önemli bir rakamdır. Normalde Türkiye’deki pamuğun %40-45’i Şanlıurfa’da üretilmektedir, yine buğday üretiminde ülkemizdeki buğdayın yüzde 7,5’ini üretiyoruz Konya’dan sonra ikinci sırada bir buğday üretimi söz konusudur.

Türkiye’de yine birinci sıradayız. Özellikle sulu tarım alanlarımızda yetiştirilen mısır ile ülkemizdeki mısır üretiminin yüzde 16’sı ilimizden temin edilmektedir. En önemli bir diğer ürünümüz fıstık üretimidir. Biz fıstık üretiminin de yaklaşık %42’si yani neredeyse yarısını üretmekteyiz. Literatürde Antep fıstığı olarak geçen fıstık ağaç sayısı bakımından Türkiye’de birinci ilimizdir.” şeklinde tarımsal ürünlerden bahsederek geniş ürün yelpazesine değindi.

Şanlıurfa’nın tarımsal üretim değeri sorulduğunda “Tabii bu kadar yüksek düzeyde bir üretim potansiyeline sahip bir ilin  ürettiği ürünün ekonomik bir karşılığı da olacaktır. İfade etmek isterim ki Şanlıurfa’da öne çıkan ürünlerle birlikte son 5 yılda ciddi bir üretim değeri artışı olmuştur. Ben İzninizle rakamlarla ifade etmek istiyorum. 2016 yılında Şanlıurfa ilinin tarımsal üretim değeri bitkisel üretim ve hayvansal üretim birlikte değerlendirildiğinde 7 milyar TL iken 2020 yine TUİK verilerine göre yaklaşık 20 milyar TL’lik bir rakama ulaştığını özellikle belirtmek isterim.

Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum; ülkemizde tarımda Bakanlığımız tarafından verilen üretime verilen desteklemede ilimiz en yüksek miktarlardan birini alıyor.

Yine 2016’da Bakanlığımız tarafından ilimiz üreticilerine verilen yaklaşık 940 milyon TL iken 2020’de 1.62 milyar TL’ye çıkmıştır. Peki üreticimiz bunun karşılığında üretime ulusal düzeyde ne kattı bu süreçte? %179 luk bir artış. Şöyle özetlemek gerekiyor. Bakanlığımızın Şanlıurfa üreticisine Urfa çiftçisine verdiği destekleme miktarının her kuruşu karşılığını fazlasıyla milli ekonomiye katkı olarak almıştır.” şeklinde açıkladı.

Ulusal, uluslararası ve yerel projelere de değinen İl Müdürümüz “Şanlıurfa’da böylesine muhteşem bir tarımsal potansiyeli ve ürün çeşitliliğiyle elbetteki proje odaklı çalışmamız da önem arz etmektedir. Kurumsal olarak Sayın Bakanımız himayelerinde ve liderliğinde proje odaklı çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızda en etkin ve verimli bir şekilde sahaya uygulamanın gayreti içerisinde olduk. Ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde, yerel düzeyde Bakanlığımız bünyesinde birçok proje yürütmekteyiz.

Yine ulusal düzeyde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığının nezdinde yürüttüğümüz projelerimiz var, yine uluslararası düzeyde FAO olsun, Kızılay olsun UNDP olsun projeler yürütmekteyiz. Bu konuda da ilimize yönelik çok ciddi bir duyarlılık var. Tabii bunlar birçok başlık altında sıralanabilir. Birkaç tanesini ifade etmek istersek 2017 yılında Tarımsal Eğitim Seferberliği Bakanlığımızca Şanlıurfa’dan başlatıldı. Malumunuz tarımsal eğitim çok önemli. Çünkü tarımda iki ana hedef vardır. Yüksek verim ve düşük maliyet. Bunun yanı sıra projelerde çalışırken ekolojik koşulları dikkate alırız. Pazar eğilimlerini sanayici ve tüketici beklentilerini dikkate alarak hazırlarız. Ana hedefimiz sanayici tüketici ve üretici güven zinciri üzerinde büyük bir hassasiyetle dururuz. Bu anlamda yaklaşık 4-5 yıldır verdiğimiz bir eğitim var. Çünkü üreticilerimize güncel bilgi ve teknolojileri ulaştırmak çok önemli. Bu kapsamda üniversite ile yakın çalışıyoruz. Tarımla ilgili paydaş kurumlarımızla çok yakın temas içerisindeyiz. Hatta Türkiye’de ilk tarım koordinasyon kurumunu kuran iliz. Bütün paydaş kurumlarımızı STK’larımızı kamu kurumlarımızı ve başta üniversite hocalarımızı bu anlamda bir araya getirir ilimizin öne çıkan tarımsal sorunlarını sıkıntılarını birlikte değerlendirir, birlikte masaya yatırır ve çok verimli ve kaliteli süreçler çıkarırız.Bunu çok önemsiyorum. Çünkü Şanlıurfa’da sulu tarımda pamuk üretimi söz konusu. Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık %40’ının üretildiği bir alan, pamuk alanlarında şunu gördük; Pamuk ekim ayında hasat edilir. Mayıs ayında ekilir. Hasatla ekim ayı arasında biz gördük ki bu alanlarımız boş. Ne yapabiliriz diye düşündük? Bölge hayvancılığının maliyet olarak %70 ini oluşturan yem giderlerini göz önüne alarak proje hazırladık. Bu 5 aylık boş zamanı kaliteli kaba yem ile değerlendirmek için proje yaptık. Milli ekonomiye katkı olarak yaklaşık 130 milyon TL’lik katkı sunduk. Sadece bir yıllık katkı olup önemli bir katkıdır.  Hayvancılığın gelişmesine de bu anlamda katkı sunmaya başladık. Bunu üreticilerimiz başardı. Biz sadece güncel bilgi ve teknolojileri ulaştırarak rehber olmaya, katkı sunmaya çalıştık. ” diyerek endemik bitki zenginliği ile de öne çıkan ilimiz için ““Karagül sakin ilçenin saklı kokusu” diye ifade
edebiliriz. Halfeti’de yetişen endemik bir bitki. Dünyada sadece Şanlıurfa’nın
Halfeti ilçesinde yetişiyor. Rengi kokusu farklı sadece Halfeti’de yetişen bir
gül çeşididir.Yine Halfeti’de yeşil gülümüz var. Bu endemik bitkimizin de
çoğaltılması yönünde çalışmalarımız var. Karagül’ün uluslararası düzeyde bir
farkındalığı da oluştu. Örneğin Avustralya’da Slow Gross projesi kapsamında
uluslararası genel kurul toplantısında Karagül Projemiz dünyanın en iyi 6
projesinden biri seçildi. Ayrıca FAO ile birlikte korumaya yönelik projelerimiz
de devam ediyor.” dedi. .