Eğitim
Giriş Tarihi : 20-12-2021 19:18   Güncelleme : 20-12-2021 19:18

Türkiye Editörler Çalıştayı, Üniversitemiz İşbirliğinde Gerçekleştirilecek

Türkiye Editörler Çalıştayı, Üniversitemiz İşbirliğinde Gerçekleştirilecek

Türkiye Editörler Çalıştayı, Üniversitemiz İşbirliğinde Gerçekleştirilecek

Üniversite olarak desteklediğimiz ve paydaşı olduğumuz Türkiye Editörler Çalıştayının 4.sü, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Üniversite olarak desteklediğimiz ve paydaşı olduğumuz Türkiye Editörler Çalıştayının 4.sü, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Çalıştay hazırlıkları, paydaş üniversite, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Düzenleme Kurulu tarafından yürütülüyor. Düzenleme Kurulu, 9 ve 30 Kasım ile 10 Aralık 2021 tarihlerinde toplanarak çalıştay programını hazırlamış ve 11 Aralık 2021’de duyurmuştur.

Çalıştay hazırlıkları, paydaş üniversite, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Düzenleme Kurulu tarafından yürütülüyor. Düzenleme Kurulu, 9 ve 30 Kasım ile 10 Aralık 2021 tarihlerinde toplanarak çalıştay programını hazırlamış ve 11 Aralık 2021’de duyurmuştur.

Üç gün sürecek olan çalıştay, Açılış ve Kapanış oturumları dışında 11 oturum olarak planlandı. İlk oturumda “Yayıncılık Sektörü ve Üniversite Yayınları”, ikinci oturumda “Üniversitelerde Yayın Komisyonu Yapılanmasının İhtiyacı Karşılama Durumu”, üçüncü oturumda “Üniversitelerde Bilimsel Yayıncılığının Geliştirilmesi”, dördüncü oturumda “Açık Erişim-Açık Bilim-Kurumsal Arşivler”, beşinci oturumda “Üniversite Yayınevleri ile İlgili Mali Konular”, altıncı oturumda “Üniversite Yayınlarında Bilimsel Kalite ve Yayın Etiğine Uygunluk”, yedinci oturumda “Üniversite Yayınlarının Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Görünürlüğü”, sekizinci oturumda “Üniversitelerde Yayıncılığa Dair Örnek Uygulamalar”, dokuzuncu oturumda “Araştırma Verisi, Veri Yönetimi ve Yayıncılık”, onuncu oturumda “Deneyim Paylaşımı: Editörlerin Dilinden Tecrübe Aktarımı” ve on birinci oturumunda “Dergi ve Kitap Yayıncılığında Ortak Sistem Kullanımının Fırsat ve Riskleri”  ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

İlk oturumda “Yayıncılık Sektörü ve Üniversite Yayınları”, ikinci oturumda “Üniversitelerde Yayın Komisyonu Yapılanmasının İhtiyacı Karşılama Durumu”, üçüncü oturumda “Üniversitelerde Bilimsel Yayıncılığının Geliştirilmesi”, dördüncü oturumda “Açık Erişim-Açık Bilim-Kurumsal Arşivler”, beşinci oturumda “Üniversite Yayınevleri ile İlgili Mali Konular”, altıncı oturumda “Üniversite Yayınlarında Bilimsel Kalite ve Yayın Etiğine Uygunluk”, yedinci oturumda “Üniversite Yayınlarının Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Görünürlüğü”, sekizinci oturumda “Üniversitelerde Yayıncılığa Dair Örnek Uygulamalar”, dokuzuncu oturumda “Araştırma Verisi, Veri Yönetimi ve Yayıncılık”, onuncu oturumda “Deneyim Paylaşımı: Editörlerin Dilinden Tecrübe Aktarımı” ve on birinci oturumunda “Dergi ve Kitap Yayıncılığında Ortak Sistem Kullanımının Fırsat ve Riskleri”  ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalıştaya; üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan elli dört konuşmacı katkı sağlayacak.

Çalıştayda editörler, araştırmacılar, yayıncılar ve öğretim üyelerince önerilen ve müzakere edilen kararlar, 26 Aralık 2021 14:00 ile 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00 saatleri arasında çevrim içi olarak oylamaya açılacak ve oy birliği/oy çokluğuyla kabul edilen kararlar, Türkiye Editörler Çalıştayı-4 Kararları olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Çalıştayda editörler, araştırmacılar, yayıncılar ve öğretim üyelerince önerilen ve müzakere edilen kararlar, 26 Aralık 2021 14:00 ile 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00 saatleri arasında çevrim içi olarak oylamaya açılacak ve oy birliği/oy çokluğuyla kabul edilen kararlar, Türkiye Editörler Çalıştayı-4 Kararları olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Çalıştayla ilgili detaylara, www.editorlercalistayi.com adresinden ulaşılabilir.

Çalıştayla ilgili detaylara,

adresinden ulaşılabilir.

.