Eğitim
Giriş Tarihi : 10-11-2021 20:42   Güncelleme : 10-11-2021 20:42

Üniversitemizde Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumunun XV. si Yapıldı

Üniversitemizde Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumunun XV. si Yapıldı

Üniversitemizde Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumunun XV. si Yapıldı

İlahiyat Fakültemiz tarafından XV. Uluslararası Mevlid-î Nebi Sempozyumu düzenlendi.

İlahiyat Fakültemiz tarafından XV. Uluslararası Mevlid-î Nebi Sempozyumu düzenlendi.

Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak yapılan ve  İlahiyat Fakültesi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan ‘Kuran ve Sünnet’te Vefa’ temalı sempozyumda, Açılış ve Değerlendirme Oturumlarının yanı sıra ayrıca 7 oturumda yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyen ve bilim adamı bildirilerini sundu. İki gün süren sempozyumun tüm teknik moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe üstlendi.  

Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak yapılan ve  İlahiyat Fakültesi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan ‘Kuran ve Sünnet’te Vefa’ temalı sempozyumda, Açılış ve Değerlendirme Oturumlarının yanı sıra ayrıca 7 oturumda yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyen ve bilim adamı bildirilerini sundu. İki gün süren sempozyumun tüm teknik moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe üstlendi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kadri Önemli’nin açış konuşmasından sonra İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Celil Abuzar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış oturumu İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Haşim Aksu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kadri Önemli’nin açış konuşmasından sonra İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Celil Abuzar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından iki gün sürecek ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan oturumlara geçildi.  

Ardından iki gün sürecek ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan oturumlara geçildi.  

Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’ın başkanlığında yapılan Birinci Oturumda; Meybudi’nin Tefsirinde Vefa, İmam Gazzali’nin İhyau Ulûmi’d-din Adlı Eserinde Vefa Kayramı, Kur’an’da Vefa, Ahde Vefa ve İman ve Vefa konulu bildiriler sunuldu.

Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’ın başkanlığında yapılan Birinci Oturumda; Meybudi’nin Tefsirinde Vefa, İmam Gazzali’nin İhyau Ulûmi’d-din Adlı Eserinde Vefa Kayramı, Kur’an’da Vefa, Ahde Vefa ve İman ve Vefa konulu bildiriler sunuldu.

Dr. Recep Çiğdem yürüttü. Bu oturumda; Muhammedî Ahlakın Çekirdek İlkelerinden ‘Vefa’nın Sosyal ve Siyasal Açılımları, Uluslararası İlişkilerde Vahyin Kureyş’in ve İlâfları’nın Tesisine Müessir Bizans’a Vefası, Din Psikolojisi Açısından Vefa ve Güven İlişkisi, Osmanlı Sosyal Hayatında Vefa Anlayışı ve Bir Karakter Gücü; Kavramsal Bir Analiz konulu bildirilerin sunumları gerçekleştirildi.

İkinci Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Recep Çiğdem yürüttü. Bu oturumda; Muhammedî Ahlakın Çekirdek İlkelerinden ‘Vefa’nın Sosyal ve Siyasal Açılımları, Uluslararası İlişkilerde Vahyin Kureyş’in ve İlâfları’nın Tesisine Müessir Bizans’a Vefası, Din Psikolojisi Açısından Vefa ve Güven İlişkisi, Osmanlı Sosyal Hayatında Vefa Anlayışı ve Bir Karakter Gücü; Kavramsal Bir Analiz konulu bildirilerin sunumları gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Celil Abuzer’in başkanlığını yaptığı 3. oturumda ise; Kur’ân ve Sünnet’te Vefa’nın Önemi Bağlamında Vefasızlığın Nifaktan Sayılması, Vefa Duygusunu Oluşturan Unsurlar Bağlamında Kime ve Neye Karşı Vefa, Ahde Vefa’nın Uhrevi Sorumlukla İlişkisi, Talebe-Hoca Münasebeti Bağlamında İslam İlim Geleneğinde Vefa ve Sosyal Hayatta Vefa konulu sunumlar yapıldı.

Prof.

Celil Abuzer’in başkanlığını yaptığı 3. oturumda ise; Kur’ân ve Sünnet’te Vefa’nın Önemi Bağlamında Vefasızlığın Nifaktan Sayılması, Vefa Duygusunu Oluşturan Unsurlar Bağlamında Kime ve Neye Karşı Vefa, Ahde Vefa’nın Uhrevi Sorumlukla İlişkisi, Talebe-Hoca Münasebeti Bağlamında İslam İlim Geleneğinde Vefa ve Sosyal Hayatta Vefa konulu sunumlar yapıldı.

Prof. Dr. Atila Yargıcı’nın başkanlığında yapılan dördüncü oturumda ise Nebevî Şemâilde İnsanî Bir Haslet Olarak Vefa, Hz. Peygamber’in Vefası Üzerine Bir Değerlendirme, Sahabede Vefa, Allah Resulünün Kâinâtı Kapsayan Vefasını Örnekler Üzerinden Anlamaya Çalışmak ve Yüce Allah’a Vefa konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Atila Yargıcı’nın başkanlığında yapılan dördüncü oturumda ise Nebevî Şemâilde İnsanî Bir Haslet Olarak Vefa, Hz. Peygamber’in Vefası Üzerine Bir Değerlendirme, Sahabede Vefa, Allah Resulünün Kâinâtı Kapsayan Vefasını Örnekler Üzerinden Anlamaya Çalışmak ve Yüce Allah’a Vefa konulu sunumlar gerçekleştirildi.

İlk günün son oturumu olan ve Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz tarafından yönetilen beşinci oturumda bütünüyle Arapça sunulan bildiriler yer aldı.

Hatice Örnekliğinde Hz. Peygamber’in Vefat Eden Yakınlarına Karşı Gösterdiği Vefa ve İslam Şiirinde Vefa gibi konular dikkat çekti.

İlk günün son oturumu olan ve Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz tarafından yönetilen beşinci oturumda bütünüyle Arapça sunulan bildiriler yer aldı. Yurt içinden ve dışından iştirak eden katılımcıların sunduğu bu bildirilerde İslam Eğitim Sisteminde Vefa, Pratik ve Teori Arasında Vefa, İlahî Vefanın Yansımaları, Hz. Hatice Örnekliğinde Hz. Peygamber’in Vefat Eden Yakınlarına Karşı Gösterdiği Vefa ve İslam Şiirinde Vefa gibi konular dikkat çekti.

Cuma sabah 9’da başlayan ve Prof. Dr. Murat Akgündüz’ün başkanlığını yaptığı 6. oturumda ise Hz. Peygamber’e Bir Vefasızlık Örneği Olarak Deizm, Hz. Peygamber’in Vefası: Hz. Hatice Örneği, Bir Vefa Abidesi Olarak Mehmet Akif Ersoy, Hz. Peygamber ve Hz. Zeyd b. Harise Arasındaki Vefa ve Müslüman Arap Edebiyatında Vefa Kavramı konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Cuma sabah 9’da başlayan ve Prof. Dr. Murat Akgündüz’ün başkanlığını yaptığı 6. oturumda ise Hz. Peygamber’e Bir Vefasızlık Örneği Olarak Deizm, Hz.

Hatice Örneği, Bir Vefa Abidesi Olarak Mehmet Akif Ersoy, Hz. Peygamber ve Hz. Zeyd b. Harise Arasındaki Vefa ve Müslüman Arap Edebiyatında Vefa Kavramı konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Cuma namazından sonra saat 14:30’da başlayan Yedinci Oturum Prof. Dr. Selahaddin Selim Arkadan tarafından yönetildi. Çeşitli ülkelerden katılım sağlayan bilim insanları bu oturumda bildirilerini sunma imkânı buldu. “O’nun ahlakı Kur’an idi” Gerçeği Işığında Hz. Peygamber’in Vefası, Hz. Peygamber’in Hayatından Vefa Kesitleri, Risalet Görevi Bağlamında Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’ye Gösterdiği Vefa, Vefaya Genel Bir Bakış ve Toplumu Yenileyen Hz. Peygamber Vefası gibi konular bu oturumda sunulan bildiri başlıklarıydı.

Cuma namazından sonra saat 14:30’da başlayan Yedinci Oturum Prof. Dr. Selahaddin Selim Arkadan tarafından yönetildi. Çeşitli ülkelerden katılım sağlayan bilim insanları bu oturumda bildirilerini sunma imkânı buldu. “O’nun ahlakı Kur’an idi” Gerçeği Işığında Hz. Peygamber’in Vefası, Hz. Peygamber’in Hayatından Vefa Kesitleri, Risalet Görevi Bağlamında Hz. Peygamber’in Hz.

Peygamber Vefası gibi konular bu oturumda sunulan bildiri başlıklarıydı.

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Ekinci’nin yaptığı Değerlendirme ve Kapanış Oturumunda ise Prof. Dr. Celil Abuzar, Prof. Dr. Murat Akgündüz, Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz, Doç. Dr. Kadri Önemli ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak tarafından sempozyumun genel bir değerlendirilmesi yapıldı ve yapılabilecek çalışmalara dikkat çekildi.


Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Ekinci’nin yaptığı Değerlendirme ve Kapanış Oturumunda ise Prof. Dr. Celil Abuzar, Prof. Dr. Murat Akgündüz, Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz, Doç. Dr. Kadri Önemli ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak tarafından sempozyumun genel bir değerlendirilmesi yapıldı ve yapılabilecek çalışmalara dikkat çekildi.


.